Missie-Visie-Kernwaarden

Missie
De VLBN is de brancheorganisatie voor KLB gecertificeerde bedrijven en instellingen, die op professionele wijze leegstand in Nederland beheren.

Visie
De VLBN streeft ernaar dat actief leegstandbeheer gezien wordt als een zinvol en maatschappelijk verantwoord alternatief voor leegstand. Zij staat voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de leegstandbeheerbranche. Door haar vakkennis en integriteit draagt zij bij aan een betrouwbaar en professioneel imago van de gehele leegstandbeheerbranche.

Kernwaarden

 • Vakkundig
  De VLBN investeert voortdurend in de kennis en kunde van haar leden, opdrachtgevers en medewerkers. Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche en vormen zij een volwaardige gesprekspartner voor stakeholders.
 • Integer
  De VLBN staat voor integriteit. Dat betekent dat zij werkt volgens vastgestelde betrouwbaarheidsregels en algemeen geldende normen en waarden. Daar waar de VLBN merkt dat de integriteit in het gedrang is, zal zij actief het gesprek opzoeken met haar stakeholders.
 • Maatschappelijk betrokken
  De VLBN is zich bewust van haar maatschappelijke rol en neemt hierin het voortouw. Tevens is zij nauw betrokken bij haar leden. Waar mogelijk zal zij haar leden ondersteunen bij hun vraagstukken.
 • Vooruitstrevend
  De VLBN loopt voorop in marktkennis en ondersteunt innovatie en kennisontwikkeling binnen de branche. Zij doet dit door proactief de laatste ontwikkelingen te delen, belangrijke partijen samen te brengen en een platform voor innovatie en kennisontwikkeling te bieden.