VLBN Academy

De VLBN Academy biedt u kennis sessies met gecertificeerde specialisten en ervaringsdeskundingen.

Los van het feit dat er aan het bieden van tijdelijke huisvesting en werkruimtes al een flink pak wet- en regelgeving is verbonden, staan de ontwikkelingen binnen het leegstandbheer niet stil. Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) heeft de afgelopen jaren haar toelatingseisen en controles al flink aangescherpt. Opdrachtgevers leggen de lat hoog, maar ook de wetgever zit niet stil met veranderede wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheden en aaansprakelijkheden die bij de leegstandbeheerders liggen zijn fors. Denk bijvoorbeeld aan asbest, legionella, reguliere controles, privacybescherming, toetredingsprotocollen, gebruikerscontgracten, veilig in beheer nemen van vastgoed.

De risico's van onverantwoord of onvolledig beheer kunnen leiden tot forse bedrijfsschade, verlies van het keurmerk en zelfs strafvervolging. Bewoners zijn mondiger en kennen hun rechten, maar wat zijn hun plichten en welke zijn de uwe? Voor welke risico's bent u aansprakelijk en wat mag u van uw opdrachtgever verwachten? Welke kennis moet u op orde hebben en wat verwacht de overheid van u?

De VLBN Academy biedt u kennis sessies met gecertificeerde specialisten en ervaringsdeskundigen.