Juridische kaders rond Leegstandbeheer

Donderdag 13 september 2018

 

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur Wet Kraken en Leegstand - door Mr Ivette Mol, advocaat/partner bij VMBS Advocaten, specialisatie Huurrecht

De Wet Kraken en Leegstand werd in 2010 van kracht. De wet was een initiatief van Jan ten Hoopen (CDA), Brigitte van der Burg (VVD) en Arie Slob (CU). In 2016 vond een grondige evaluatie plaats van deze wet. Ondertussen is de wet 8 jaar oud. Wat waren de beoogde effecten van de wet? Wat is hier van terecht gekomen? Wat heeft de wet veranderd voor Leegstandbeheer en kraken en hoe ziet de toekomst van deze wet eruit? Hoe gaat de kraker anno 2018 juridisch te werk tegen de achtergrond van deze wet? Welke juridische argumenten gebruikt de kraker om zijn handelen te rechtvaardigen? Hoe kunnen de Leegstandbeheerder en de vastgoedeigenaar elkaar helpen om kraak te voorkomen of op te lossen?

11.00 uur Korte pauze

11.15 uur Hoe solide is de bruikleenconstructie? - door Mr. Oscar van Dalsum, zelfstandig juridisch consultant (met medewerking van Mr. Ivette Mol)

Bruikleen of anti-kraak wonen en werken zijn gemeengoed in Nederland. De maatschappelijke acceptatie van dit verschijnsel is groot. Toch zijn er juristen die menen dat de constructie juridisch niet houdbaar is. Wat zijn de argumenten voor en tegen?

12.30 uur Lunch

13.00 uur Juridische valkuilen bij bruikleen en verhuur - door Mr. René Willemsen, advocaat Delissen Martens

Een correcte overeenkomst is het fundament van effectief Leegstandbeheer. Maar waar moet de Leegstandbeheerder rekening mee houden om fouten en problemen te voorkomen? Wat kunnen we leren aan de hand van casussen uit de juridische praktijk over de juridische gevaren en valkuilen in Leegstandbeheer?

14.00 uur Rondleiding in de Koepelgevangenis in Breda

14.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.