Aanvraagformulier aspirant lidmaatschap VLBN

Hartelijk dank voor uw interesse in het aspirtant-lidmaatschap van de branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland).

Hierna treft u een aantal invulvelden aan.

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens bedrijf


Gegevens contactpersoonStemrecht en contributie

Indien een onderneming voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap en de aanvraag compleet en volledig heeft ingediend, verleent het bestuur deze onderneming in de eerstvolgende bestuursvergadering de status van aspirant-lid.

Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, maar hebben geen stemrecht in de ALV. Bij de eerstvolgende ALV neemt de ALV het besluit over het wijzigen van de status aspirant-lid naar (gewoon) lid, waardoor de onderneming direct stemrecht verkrijgt.

Vanaf het moment dat het (gewoon) lidmaatschap wordt verkregen is de jaarlijkse bijdrage naar rato verschuldigd.