Aanvraagformulier lidmaatschap VLBN

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland).

Hierna treft u een aantal invulvelden aan. U wordt gevraagd bijlagen toe te voegen. Wij raden u aan deze bijlagen eerst te verzamelen en vervolgens het aanmeldingsformulier in te vullen:

- inschrijfbewijs Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden

- bewijs van inschrijving in het register van Keurmerk Leegstand Beheer (KLB)

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens bedrijf


Gegevens contactpersoon

Uploads

Uw aanmeldingsformulier is ingevuld en bijna klaar voor verzending. Om uw aanmelding af te ronden upload u de gevraagde bestanden. Daarna kan het ingevulde formulier verzonden worden.


Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart tevens zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van de VLBN.