Aanvraagformulier lidmaatschap VLBN

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland).

Hierna treft u een aantal invulvelden aan.

Hartelijke groet,

Het bestuur van VLBN

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens bedrijf


Gegevens contactpersoon

Uploads

Uw aanmeldingsformulier is ingevuld en bijna klaar voor verzending. Om uw aanmelding af te ronden upload u de gevraagde bestanden. Daarna kan het ingevulde formulier verzonden worden.


Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart tevens zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van de VLBN.