Huishoudelijk reglement

 

Binnenkort vindt u hier nadere informatie over het huishoudelijk reglement van VLBN.

Het concept huishoudelijk reglement staat als agendapunt ter bespreking en vaststelling op de agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 februari 2018.