Statuten

 

Binnenkort vindt u hier nadere informatie over de statuten van VLBN.

De concept statuten staan als agendapunt ter bespreking en vaststelling op de agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 februari 2018.