Behoefte aan professionele en transparante brancheorganisatie - PERSBERICHT VLBN -

VLBN
29 mei 2017

VLBN verandert in brancheorganisatie voor álle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders. 

TON RUHE, VOORZITTER VERENIGING LEEGSTANDBEHEERDERS NEDERLAND (VLBN):

De markt voor tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed in 2017 vraagt om een professionele en transparante brancheorganisatie. Daarom is het initiatief genomen om met partijen als het Rijksvastgoedbedrijf, het Keurmerk Leegstandsbeheer (KLB) en het Ministerie van Wonen in overleg te gaan. Vervolgens heeft de VLBN besloten zichzelf te transformeren van een relatief kleine vereniging met zes leden, naar een brancheorganisatie. Deze staat open voor álle KLB gecertificeerde bedrijven die op professionele wijze leegstand beheren in Nederland.”

De oorsprong van de VLBN ligt bij de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010. Belangrijkste doel was, tegelijk met de invoering van de wet, het inrichten van een onafhankelijk keurmerk voor de branche: het Keurmerk Leegstandsbeheer. De afgelopen jaren zijn wetten rondom wonen en leegstand constant geëvalueerd en geëvolueerd, met nieuwe contractvormen en regels rondom veiligheid en privacy. Nederland kent inmiddels 22 KLB gecertificeerde leegstandbeheerders, waaronder de zes oorspronkelijke VLBN oprichters. Nu is dus het moment gekomen om de VLBN open te stellen voor álle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders.

Hamit Karakus, Voorzitter van het Keurmerk Leegstandsbeheer vult aan: “Het KLB ondersteunt deze stap van de VLBN volledig en van harte. Wij stimuleren alle KLB gecertificeerde bedrijven zich aan te melden als lid. Een vakkundige en transparante brancheorganisatie is in onze ogen onmisbaar. Aan uitdagingen op het gebied van veiligheid, privacy, innovaties, flexibele contractvormen en dergelijke kunnen overheid, politiek, keurmerk en VLBN alleen in gezamenlijk overleg goed invulling geven. Elke professionele aanbieder in deze branche moet zich dan wel vertegenwoordigd voelen.”

Ruhe: “Er zijn helaas nog steeds eigenaren, ook binnen de overheid, die leegstandbeheerders zonder KLB keurmerk inschakelen. Feitelijk houden ze daarmee laakbaar gedrag in onze branche in stand. De VLBN kiest voor een duidelijke waterscheiding, wij vertegenwoordigen alleen de aanbieders die het Keurmerk omarmen. “

Ruhe: ”Zowel de vraag naar, als het aanbod van tijdelijke wooncontracten is sterk toegenomen. 14% van alle één- en tweepersoons huishoudens zoeken een flexibele woonvorm voor relatief korte periodes, soms al vanaf een maand. De VLBN leden zijn de uitgesproken partner voor eigenaren en overheid om aan die groeiende behoeftes te voldoen. Let wel, ondanks alle inspanningen staan er nog steeds miljoenen vierkante meters ongebruikt leeg. Dat is een situatie die wij ons in dit volle land al lang niet meer kunnen veroorloven.”

EINDE BERICHT WWW.VLBN.NL

Meer info: Bob de Vilder, woordvoerder via 06-22993800 of bob@kcs-marketing.com.