Vereniging Leegstandbeheerder Nederland benoemt nieuwe voorzitter, Ton Ruhe

VLBN
01 januari 2015

De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) heeft per 1 januari 2015 Drs. A.J.A. (Ton) Ruhe (1948) benoemd tot voorzitter. De benoeming van Ton markeert een nieuwe fase in de professionalisering van het leegstandbeheer in Nederland. 

Zelf niet afkomstig uit de branche, brengt hij een ruime ervaring in bestuurs- en directiefuncties mee, onder andere bij oliemaatschappijen Esso en BP, Koninklijke Philips, de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ton Ruhe volgt daarmee Fons Schrader op, die de brancheorganisatie sinds de oprichting in 2009 met succes heeft geleid.

Ton Ruhe

De leden zien in Ton een duidelijk aanspreekpunt en gezicht naar buiten, met als grootste uitdaging het vergroten van het draagvlak voor de VLBN binnen de branche. De VLBN vertegenwoordigt met haar leden ruim de helft van de markt voor leegstandbeheer in Nederland, maar ziet dat kleinere partijen de stap naar het lidmaatschap nog niet hebben gezet.

Naast gesprekspartner voor politiek, het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB), bewonersorganisaties en opdrachtgevers, streeft de VLBN er naar kennis over de branche te delen en innovaties te ondersteunen. De VLBN heeft een heldere visie op de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom tijdelijk wonen en werken in leegstaand vastgoed en stelt haar expertise en juridische kennis graag beschikbaar.

“Een gezamenlijke koers van alle betrokken partijen is noodzakelijk voor het succesvol beheren en invullen van de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed in Nederland. De branche neemt graag haar verantwoordelijkheid en het voortouw in die discussie.”, aldus Ton Ruhe.