VLBN ontvangt minister Blok in tijdelijk bewoonde leegstand in Rotterdam

VLBN
20 mei 2015

Op uitnodiging van het ministerie vergezelde de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) minister Blok (Wonen en Rijkdsdienst) op 19 mei 2015 tijdens een bezoek aan een aantal projecten in Rotterdam. 

De minister en een groep specialisten van zijn departement wilden met eigen ogen zien hoe leegstandbeheerders in opdracht van corporaties, gemeentes en andere vastgoedeigenaren leegstaand vastgoed weten in te zetten als betaalbare tijdelijke woon-en werkruimtes voor jongeren, studenten, alleenstaanden, startende bedrijven, kunstenaars en andere creatieve mensen. Hij sprak vooral met bewoners.

VLBN ontvangt minister Blok in leegstand Rotterdam.