VLBN Informatiebijeenkomst over nieuwe brancheorganisatie geslaagd

05 oktober 2017

Praktisch alle Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) gecertificeerde bedrijven waren gisteren in Rotterdam aanwezig om mee te denken over de nieuwe brancheorganisatie voor leegstandbeheerders, die per 1 januari 2018 van start zal gaan.

VLBN voorzitter Ton Ruhe, die de transformatie naar een professionele brancheorganisatie tijdens de afgelopen Provada aankondigde, was verheugd over de grote opkomst: “Deze bijeenkomst dient als startpunt voor de toekomst, waarbij alle aanwezigen mogen meebeslissen over hoe de nieuwe VLBN eruit komt te zien.” Discussie was er bijvoorbeeld over toetredingsvoorwaarden, stemrecht en de rol van het KLB vs. VLBN. Hamit Karakus, voorzitter van het KLB, benadrukt: “De overheid en de markt verwachten dat een professionele brancheorganisatie en een onafhankelijk keurmerk een positieve invloed zullen hebben op goed beheer van leegstaand vastgoed. De grote belangstelling vandaag van de KLB bedrijven doet mij dan ook deugd.”

De inbreng van alle leegstandbeheerders vormt de houtskool schets voor de nieuwe brancheorganisatie. Het tijdspad is ambitieus. In de komende maanden zullen statuten en toetredingsvoorwaarden uitgewerkt moeten worden, zodat alle KLB bedrijven de intentie kunnen uitspreken om lid te worden. Waar verschillen van inzicht bestaan, zal gezocht worden naar consensus, zodat de start per 1 januari 2018 niet in gevaar komt.

Ook de KLB bedrijven die gisteren niet aanwezig waren of konden zijn, zullen bij de oprichting van de brancheorganisatie betrokken blijven. Ton Ruhe: “Het doel van de nieuwe VLBN is om met zoveel mogelijk professionele leegstandbeheerders van start te gaan, maar er moet nog veel gebeuren om tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) in het nieuwe jaar de brancheorganisatie daadwerkelijk op te kunnen richten, het nieuwe bestuur te benoemen en de leden te verwelkomen.”

 

Voor meer informatie: www.vlbn.nl info@vlbn.nl
Bob de Vilder, woordvoerder, 06 - 22 99 38 00