Belangrijke Informatiebijeenkomst donderdag 14 december, 13.30 uur te Rotterdam

11 december 2017

Op 14 december komen de KLB gecertificeerde leegstandbeheerders in Rotterdam bij elkaar om de laatste stappen te zetten naar de oprichting van de nieuwe branchevereniging VLBN, Vereniging Leegstandbeheerders Nederland. Het oude bestuur zal haar zetels opgeven en de huidige besloten vereniging opheffen. Daarmee schept zij de ruimte voor de nieuwe VLBN om per 1 januari 2018 van start te gaan.

Voorzitter Ton Ruhe zal als enige bestuurslid aanblijven om, samen met een nieuw te kiezen bestuur de branchevereniging in 2018 verder vorm te geven: “We zijn een heel eind op streek, maar er moeten ook nog heel veel besluiten worden genomen. Daarom komen we nog voor het nieuwe jaar bijeen om de aandachtspunten, die we eerder samen hebben opgesteld, verder uit te werken. De KLB bedrijven kunnen zich dan aanmelden voor de nieuwe vereniging. De volgende stap is dan om snel een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren waarin het nieuwe bestuur kan worden gekozen en de reglementen en statuten kunnen worden vastgesteld. Dus donderdag 14 december is ieders inbreng wederom van groot belang. Ik hoop weer op een grote opkomst.”

Belangrijke aandachtspunten tijdens deze bijeenkomst zullen zijn:

•             de missie, visie en kernwaarden van VLBN
•             de toetredingsvoorwaarden
•             de bestuursfuncties en periode van benoeming
•             invulling van stemrecht en contributie

Rolverdeling VLBN-KLB
Daarnaast zal de rolverdeling VLBN-KLB worden besproken en transparant worden gemaakt. Wat zijn de rollen en taken van de VLBN? Wat zijn de rollen en taken van het KLB? Op welke manier vindt wederzijdse afstemming plaats? Hamit Karakus en Gerlof Roubos van het KLB zullen aanwezig zijn om deze punten verder toe te lichten.

Aanmelding (bestuurs)lidmaatschap
Na 14 december a.s. zijn de toetredingsvoorwaarden bekend en kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van de branchevereniging die per 1 januari 2018 wordt opgericht. Tevens kunt u dan uw interesse kenbaar maken voor een bestuursfunctie. In januari 2018 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering plaats van de nieuwe branchevereniging. 

Branchevereniging  voor Leegstandbeheerders en KLB bedrijven op weg naar de toekomst!