Urgente behoefte aan tijdelijke woonruimte voor daklozen

15 april 2020

VLBN heeft onlangs een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van o.a. spoedwetgeving en verlenging van tijdelijke huurcontracten. In het verlengde kwam ook de urgente behoefte aan tijdelijke woonruimte voor daklozen aan de orde.

Op de huidige opvanglocaties voor daklozen zijn als gevolg van de richtlijnen van het RIVM tijdelijk minder plaatsen beschikbaar. Dit geldt met name voor de grote steden. De huisvesting van deze doelgroep is tijdelijk. De bij VLBN aangesloten leegstandbeheerders ontvingen de vraag van de betrokken ministeries of de sector een bijdrage kan leveren aan de huidige maatschappelijke problematiek.

Inmiddels zijn diverse leegstandbeheerders en hun opdrachtgevers in gesprek met gemeenten over de mogelijkheden.