Lidmaatschap Camelot bij de VLBN opgeschort

29 december 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) op 23 december 2020 is met meerderheid van stemmen besloten om het lidmaatschap van leegstandbeheerder Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding voor dit besluit was het artikel in de NRC van zaterdag 19 december jl. met als titel “De top halen met harteloze verhuur”.

Er waren binnen de VLBN al eerder discussies gevoerd met Camelot over hun werkwijze en reputatie in de markt van leegstandbeheer naar aanleiding van eerdere publicaties en klachten. De VLBN is van mening dat met de publicatie van dit artikel het imago van de sector dusdanig is beschadigd dat de VLBN tot het bovengenoemde besluit moest komen.

De leden van de VLBN betreuren dit en willen Camelot de kans geven om hun werkwijze aan een intern onderzoek te onderwerpen, uit te leggen en aan te passen. Het lidmaatschap van de VLBN zal derhalve worden opgeschort totdat:

1.Camelot een gedegen intern onderzoek heeft verricht naar de negatieve publiciteit die Camelot heeft gekregen in de sector leegstandbeheer

2. een gedetailleerd actieplan heeft opgesteld dat gericht is op verbetering van de huidige werkwijze en herstel van hun reputatie als betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige partij in de sector

3. met aantoonbare resultaten heeft bewezen dat vereiste verbeteringen en veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze beide documenten en de beoogde resultaten zullen vervolgens worden beoordeeld door het bestuur van de VLBN en met advies worden voorgelegd aan de leden van de VLBN. Als voldaan is aan alle voorwaarden kan de opschorting van het lidmaatschap worden beëindigd.