Terugblik Algemene Ledenvergadering VLBN d.d. 23 maart 2022

26 april 2022

Op 23 maart jl. vond de 18e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland plaats in het Postillion Hotel te Bunnik.

Het grootste gedeelte van de vergadering werd benut om met elkaar te praten over de huisvesting en opvang van de Oekraïense vluchtelingen ten aanzien van leegstandsbeheer.

Overige onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen waren onder meer: begroting 2022, positionering VLBN, Fieldtrip met Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningen en overname bedrijven van leden.

Wij kijken terug op een goed verlopen Algemene Ledenvergadering, waarbij het fijn was om elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten.