Samen staan we sterk

Verenigingsmanager VLBN
13 mei 2024

Tijdelijke bewoning en tijdelijke werkruimte in leegstaand vastgoed voegen waarde toe aan de samenleving. De anders leegstaande panden worden op deze manier niet alleen beschermd tegen kraak en vandalisme, het biedt ook kansen voor woningzoekenden, startende ondernemers en kunstenaars.

Bovendien draagt leegstandbeheer op een positieve manier bij aan de leefbaarheid van wijken. Leegstaande panden kunnen snel verloederen en een negatieve invloed hebben op de uitstraling van een buurt. Door het inzetten van een leegstandbeheerder wordt verloedering voorkomen en blijft de buurt aantrekkelijk.

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol, daarom zijn er onder de noemer Ad Hoc Samen continu diverse projecten en initiatieven waarbij wij samen met onze ondernemers en bewoners een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld minibiebs en organiseren wij diverse leuke projecten zoals de jaarlijkse ‘’Ad Hoc Doe Dag’’, ‘’mooiste voortuin’’ en ‘’Soep op de Stoep’’.

Kortom, leegstandbeheer biedt kansen voor leefbaarheid en draagt bij aan de sociale cohesie binnen wijken.

 

Met dank aan VLBN-lid Ad Hoc.