Méér dan leegstandbeheer

Verenigingsmanager VLBN
07 juni 2024

Meer dan leegstandbeheer. Naast het minimaliseren van leegstandscalamiteiten streven we er naar om door middel van tijdelijke bewoning een toegevoegde waarde te bieden aan het vastgoed en de directe omgeving. Dit wordt gerealiseerd door middel van duurzame en sociaal-maatschappelijke inzet. Leegstandbeheer is meer dan alleen het tijdelijk bewaken en bewonen van vastgoed!

De uitgebreide dienstverlening ‘Alvast voor Elkaar’ realiseert dit door bijvoorbeeld een uitgebreide selectieprocedure. Tijdens deze selectieprocedure wordt er gekeken of de bewoners bereidt zijn zich in te zetten voor sociale activiteiten en daarbij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in de directe omgeving. 

Het doel van ‘Alvast voor Elkaar’ is om naast financieel rendement voor de eigenaar ook maatschappelijk rendement te realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘Sfeermakers-concept’. Hierbij worden jongeren met een sociaal-maatschappelijke achtergrond gehuisvest in een zorgcomplex voor ouderen. De jonge bewoners organiseren welzijnsactiviteiten met ouderen, zoals samen koffie drinken, wandelen, het terrein schoonhouden, koken of samen gezellig een spelletje spelen.

Kortom, leegstandbeheer van vastgoed een is een aanvulling in plaats van enkel een tijdelijke invulling.  

 

Met dank aan VLBN-lid Alvast.