Bestuur

 

Ton Ruhe - Voorzitter
Start 1e bestuursperiode: 15 februari 2018
De benoeming van Drs. A.J.A. (Ton) Ruhe (1948) markeert een nieuwe fase in de professionalisering van het leegstandbeheer in Nederland. Zelf niet afkomstig uit de branche, brengt hij naast onafhankelijkheid, een ruime ervaring in bestuurs- en directiefuncties mee, onder andere bij oliemaatschappijen Esso en BP, Koninklijke Philips, de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Kernwaarden voor Ton Ruhe zijn vakkundigheid, integriteit en maatschappelijke betrokkenheid: “Ondanks alle inspanningen staan er in Nederland nog miljoenen vierkante meters vastgoed ongebruikt leeg in Nederland, dat is een situatie die wij ons in dit volle land al lang niet meer kunnen veroorloven. Professionele leegstandbeheerders zijn de sleutel naar de oplossingen.”

 

Jeroen van de Coolwijk - Penningmeester
Start 1e bestuursperiode: 15 februari 2018
Vanaf de eerste voorzichtige schreden om te komen tot een professionele branchevereniging in 2010 is Jeroen, directeur eigenaar  van De Vastgoedbeschermer, actief betrokken geweest met het samenbrengen van partijen en het stellen van kritische vragen. Met een brede visie op de branche en een creatieve inbreng waar nodig is het doel altijd vooruitgang.
Kernwaarden: “Samenwerking en overleg is nodig om te komen tot een breed gedragen visie op de toekomst van onze branche. De maatschappelijke relevantie van onze branche brengt een grote verantwoordelijkheid mee.”

  

Jeroen van der Poel - secretaris
Start 1e bestuursperiode: 15 februari 2018
Als managing director van VPS Nederland is Jeroen verantwoordelijk voor een internationaal opererende leegstandbeheerder. Daarmee brengt Jeroen grote kennis van leegstandbeheer en een ruime ervaring in de branche mee naar het bestuur van de VLBN.
Kernwaarden: “Tijdelijk Wonen en werken in leegstaand vastgoed brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de bedrijven die deze dienstverlening aanbieden. Kennis delen in de branche is daarom een belangrijke waarborg voor kwaliteit.”