Waar staat de VLBN voor?

De VLBN is door haar expertise, ervaring en draagkracht het orgaan dat de kwaliteitsnormen binnen de leegstandbeheerbranche bepaalt en bewaakt.
Hiermee is zij het platform dat overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers samenbrengt en vormgeeft aan beheer als sociaal maatschappelijk alternatief voor leegstand. Dit doet zij door structureel te investeren in innovatie en kennis.
Daarnaast zet en controleert de VLBN kwaliteitsnormen. Dit doet zij samen met haar leden, de overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers.

Deze strategie vertaalt zich (op termijn) in 5 diensten van de VLBN:

1. De branche vertegenwoordiging
De VLBN vertegenwoordigt de markt van leegstandbeheerders. De doelstelling van de VLBN is om een zo ruim mogelijke meerderheid van alle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders te vertegenwoordigen als branche organisatie en als woordvoerder naar stakeholders. De leden bieden innovatieve diensten en producten aan, die gericht zijn op het verkleinen van het percentage leegstand in commercieel, residentieel (woningen), industrieel en overheidsvastgoed in Nederland.

2. Het overlegorgaan
De VLBN is een laagdrempelige branche organisatie waarin elk lid zijn stem kan laten horen, van groot tot klein. De VLBN is de plaats waar leden invloed kunt uitoefenen op de strategie, op het actieplan, op het dienstenpakket voor de leden, op de samenwerking met het KLB keurmerk en de wetgever. De inspraak is laagdrempelig georganiseerd: elk lid kan onder voorwaarden toegang krijgen tot de ALV, het bestuur, commissies en werkgroepen.

3. De lobbyist
De VLBN behartigt de belangen van de branche bij de overheid, de politiek, het KLB keurmerk, de gebruikers, vastgoedeigenaren en overige stakeholders. De VLBN onderhoudt een goede relatie met de (vak)pers en bewaakt het imago.

4. Het kenniscentrum
In ontwikkeling.

5. De ontmoetingsplaats
De VLBN is ook de informele ontmoetingsplaats voor leden en stakeholders. Te denken valt aan evenementen, waaronder de VLBN Leegstandbeheer prijs, het Kennis Seminar en een Project Tour.