Kennissessie 'Juridische kaders rond Leegstandbeheer'

29 augustus 2018

Op donderdag 13 september a.s. organiseert VLBN de kennissessie ‘Juridische kaders rond Leegstandbeheer’ in de Koepelgevangenis in Breda. Tijdens deze kennissessie zullen ervaren advocaten hun kennis met ons delen op het gebied van Leegstandbeheer en kraken. In de sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij:

- de Wet kraken en leegstand en de juridische positie van krakers anno 2018 (Mr. Ivette Mol)
- de soliditeit van de bruikleenconstructie (Mr. Oscar van Dalsum)
- juridische valkuilen bij bruikleen en verhuur (Mr. René Willemsen)

Programma
We starten om 9:30 uur (inloop vanaf 9:00 uur) en verwachten af te ronden rond 15:00 uur. Met deze kennissessie beogen we het juridische kennisniveau van de leden te vergroten. Daarbij mikken we op directie en managementniveau en/of functionarissen die in de praktijk veel in aanraking komen met de juridische aspecten van bruikleen. Daarbij is veel ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Bekijk hier een beschrijving van het programma.

Aanmelden
Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Locatie
De Rechtbank (Future Dome Events), Kloosterlaan 174, 4811 EE Breda (navigatieadres: kruising Boschstraat en Nassaustraat)

Datum
Donderdag 13 september 2018