Nieuws

 • Méér dan leegstandbeheer

  07 juni 2024
  Meer dan leegstandbeheer. Naast het minimaliseren van leegstandscalamiteiten streven we er naar om door middel van tijdelijke bewoning een toegevoegde waarde te bieden aan het vastgoed en de directe omgeving. Dit wordt gerealiseerd door middel van duurzame en sociaal-maatschappelijke inzet. Leegstandbeheer is meer dan alleen het tijdelijk bewaken en bewonen van vastgoed!Lees meer
 • Samen staan we sterk

  13 mei 2024
  Tijdelijke bewoning en tijdelijke werkruimte in leegstaand vastgoed voegen waarde toe aan de samenleving. De anders leegstaande panden worden op deze manier niet alleen beschermd tegen kraak en vandalisme, het biedt ook kansen voor woningzoekenden, startende ondernemers en kunstenaars.Lees meer
 • Waarom ik hou van mijn werk als leegstandbeheerder

  15 april 2024
  Na 10 jaar gewerkt te hebben in loondienst bij een leegstandbeheerder, besloot ik op 1 april 2013 dat ik voor mijzelf zou beginnen en is 5Huizen Leegstandbeheer opgericht. Dat betekent dat dit jaar op “April Fool’s day” mijn bedrijf het “gekkengetal” 11-jarig bestaan aantikte.Lees meer
 • Eerste VLBN-kennissessie 2024 op 3 april

  16 februari 2024
  Vier keer per jaar nemen leden van de VLBN deel aan een gezamenlijke kennissessie. Verschillende onderwerpen staan hierbij centraal. Vanzelfsprekend hangt de inhoud van elke kennissessie nauw samen met de dagelijkse praktijk, wetgeving en best practices binnen de sector leegstandbeheer.Lees meer
 • VLBN goed uit de startblokken in 2024

  09 februari 2024
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2024 heeft de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) een nieuw bestuur gekozen. Daarnaast zijn twee rollen geïntroduceerd (roulerend voorzitterschap en verenigingsmanager) om het ambitieniveau van de landelijke branchevereniging te ondersteunen.Lees meer
 • Lidmaatschap Camelot bij de VLBN opgeschort

  29 december 2020
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) op 23 december 2020 is met meerderheid van stemmen besloten om het lidmaatschap van leegstandbeheerder Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding voor dit besluit was het artikel in de NRC van zaterdag 19 december jl. met als titel “De top halen met harteloze verhuur”.Lees meer
 • Corona virus

  25 maart 2020
  De VLBN vertegenwoordigt als branchevereniging de belangrijkste leegstandbeheerders in Nederland die samen circa driekwart van alle bewoning op basis van bruikleen in Nederland verzorgen. De leden staan voor een kwaliteitsniveau dat maatgevend is voor de hele sector en zijn zich ten volle bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de bijzondere omstandigheden waarin we ons allemaal bevinden. In dat opzicht is ons standpunt belangrijk voor de positionering van de sector in het debat met de minister of met de Tweede Kamer.Lees meer
 • Verrassende kennissessie Asbest

  28 november 2019
  Vandaag vond een verrassende VLBN kennissessie "Asbest herkenning" plaats verzorgd door sprekers die meer dan gepassioneerd zijn voor dit onderwerp.Lees meer
 • Geslaagde Kennissessie Brandveiligheid

  31 januari 2019
  Op donderdag 31 januari jl. vond een derde en zeer geslaagde Kennissessie plaats in Vught. Ditmaal hebben de VLBN-leden Gapph en VoorkomLeegstand een succesvolle bijeenkomst neergezet. De grote opkomst bevestigde de interesse voor het actuele onderwerp Brandveiligheid.Lees meer
 • Kennissessie 'Juridische kaders rond Leegstandbeheer'

  29 augustus 2018
  Op donderdag 13 september a.s. organiseert VLBN de kennissessie ‘Juridische kaders rond Leegstandbeheer’ in de Koepelgevangenis in Breda. Tijdens deze kennissessie zullen ervaren advocaten hun kennis met ons delen op het gebied van Leegstandbeheer en kraken. In de sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij:Lees meer
 • Nieuwe VLBN een feit

  16 februari 2018
  15 van de 21 KLB gecertificeerde leegstandbeheerders hebben op 15 februari 2018 de nieuwe branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland) opgericht.Lees meer
 • Belangrijke Informatiebijeenkomst donderdag 14 december, 13.30 uur te Rotterdam

  11 december 2017
  Op 14 december komen de KLB gecertificeerde leegstandbeheerders in Rotterdam bij elkaar om de laatste stappen te zetten naar de oprichting van de nieuwe branchevereniging VLBN, Vereniging Leegstandbeheerders Nederland. Het oude bestuur zal haar zetels opgeven en de huidige besloten vereniging opheffen. Daarmee schept zij de ruimte voor de nieuwe VLBN om per 1 januari 2018 van start te gaan.Lees meer
 • Belastingdienst wint: Antikraak geldt als huurhuis

  14 september 2017
  Is het wonen in een anti-kraakpand of huis dat onder de Leegstandwet valt gelijk te stellen met een huurovereenkomst? Een gemeente die 62 anti-kraakwoningen en 33 Leegstandwet-panden (bestemd voor herontwikkeling) ter beschikking stelde, vond van niet.Lees meer
 • VLBN wordt brancheorganisatie leegstandbeheerders - PropertyDay

  01 juni 2017
  De VLBN (Vereniging van Leegstandbeheerders Nederland) wordt omgeturnd van een vereniging in een brancheorganisatie. Volgens voorzitter Ton Ruhe (links op de foto) is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leegstandbeheerdes met een KLB-keurmerk ook lid worden van de brancheorganisatie. Lees meer